ایستگاه علوم (Science Station) پروردگارا... ما را مددکن تا دانش اندکمان، نه نردبانی باشد برای فزونی تکبر و غرور، نه حلقه ای برای اسارت و نه دست مایه ای برای تجارت بلکه گامی باشد برای تجلی انسانیت و متعالی ساختن زندگی خود و دیگران. http://oloom-r.mihanblog.com 2018-02-18T00:33:06+01:00 text/html 2018-01-15T10:44:02+01:00 oloom-r.mihanblog.com مجتبی علیدوست جشنواره خوارزمی http://oloom-r.mihanblog.com/post/900 <div align="center"><font color="#990000"><b><font size="4"><span style="font-size: large; font-family: tahoma,arial;">قابل توجه دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات آزمایشگاهی<br>&nbsp;<br>جشنواره خوارزمی<br><br></span></font><span style="font-size: large; font-family: tahoma,arial;">&nbsp;</span></b><font color="#000099"><span style="font-size: large; font-family: tahoma,arial;">می توانید فایل تمامی آزمایش های پایه هفتم به همراه پاسخ، لیست وسایل و ابزار ، علائم<br>هشداردهنده و همچنین نمونه های از آزمون جشنواره&nbsp; را از این قسمت وب دریافت کنید.<br><br><br></span></font></font><p style="TEXT-ALIGN: center"><img alt="" src="http://s3.picofile.com/file/7726168709/4.gif" align="bottom" hspace="0" border="0"></p><br><br><br><br><font size="7"><span id="showLable"><span id="showLable"><font color="#CC0000"><font size="4"><font color="#CC6600"><b>آخرین مطالب علوم متوسطه اول در کانال ایستگاه علوم</b></font><br><br><br></font>Istgaheoloom@<br></font></span></span></font><br><font color="#990000"><font color="#000099"><span style="font-size: large; font-family: tahoma,arial;"></span></font></font></div> text/html 2017-11-19T13:30:00+01:00 oloom-r.mihanblog.com مجتبی علیدوست کانال تلگرامی ایستگاه علوم http://oloom-r.mihanblog.com/post/897 <div class="siza" id="tg-hyper" style="position: relative;" align="center"><a href="https://telegram.me/istgaheoloom" target="_blank" title=""><img style="max-width: 100%;" alt="کانال تلگرام علوم تجربی و زیست شناسی" src="http://s9.picofile.com/file/8271008384/hyper_tg.jpg" height="74" width="713"></a></div><div align="center"><br><br><font size="7"><span id="showLable"><span id="showLable"><font color="#CC0000"><font size="4"><font color="#CC6600"><b>آخرین مطالب علوم متوسطه اول در کانال ایستگاه علوم</b></font><br><br><br></font>Istgaheoloom@<br><br></font></span></span></font></div> text/html 2017-11-19T13:19:06+01:00 oloom-r.mihanblog.com مجتبی علیدوست پاورپوینت های علوم نهم http://oloom-r.mihanblog.com/post/898 <div align="center"><font size="4" color="#990000"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">دانلود پاورپوینت های علوم نهم<br><br>متوسطه اول<br><br></font></b></font><font size="4"><br><a rel="nofollow" href="http://s8.picofile.com/file/8269381384/%D9%81%D8%B5%D9%841.pptx.html" target="_blank">پاورپوینت فصل۱ علوم تجربی۹</a><br><br><br><br><a rel="nofollow" href="http://s9.picofile.com/file/8269386418/fasle2.ppsx.html" target="_blank">پاورپوینت فصل۲علوم‌تجربی۹</a><br><br><br><a rel="nofollow" href="http://s8.picofile.com/file/8271886684/fasle3.ppsx.html" target="_blank"><span style="font-size: large;">پاورپوینت فصل3 علوم تجربی9</span></a><br><br><br><a rel="nofollow" href="http://s9.picofile.com/file/8272731542/fasle4.ppsx.html" target="_blank"><span style="font-size: large;">پاورپوینت فصل 4علوم تجربی9</span></a><br><br><br><font color="#CC0000"><font color="#CC6600"><b>مطالب جدیدتر را در کانال ایستگاه علوم دریافت کنید.</b></font><br><br><font size="6">istgaheoloom@</font><br></font></font></div> text/html 2017-06-25T01:31:01+01:00 oloom-r.mihanblog.com مجتبی علیدوست کانال تلگرام ایستگاه علوم http://oloom-r.mihanblog.com/post/896 <div align="center"><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8248344326/www_jkz_blogfa_com_.jpg" alt="" height="230" width="450"><div align="center"><span id="showLable"><span class="rg_l" style="width:304px;height:166px;left:0px;right:"><img src="https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRHVuSjQcIRpoKFjdBLQJhSqCZZh1PB3-TTO4ZoxjBk-vu4hmzQ" style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;" data-src="https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRHVuSjQcIRpoKFjdBLQJhSqCZZh1PB3-TTO4ZoxjBk-vu4hmzQ" data-sz="f" name="G_Wqqcbk9omAMM:" class="rg_i" alt="Image result for new" height="118" width="206"></span></span><font size="5" color="#FF0000"><b><span id="showLable"><span id="showLable"><font color="#3366FF"><font size="3"><br><font color="#CC0000">جهت استفاده از جدیدترین مطالب و نمونه سوالات و پاسخ نامه کتب </font></font></font></span></span></b></font><font color="#CC0000"><br></font></div><font size="5" color="#CC0000"><b><span id="showLable"><span id="showLable"><br><br><font color="#3333FF">در کانال تلگرامی ایستگاه علوم با ما همراه باشید</font><br><br></span></span></b></font><font color="#CC0000"><br></font><div id="ad-10" style="position: fixed; left: 0px; top: 0px; background-color: transparent; z-index: 1000; width: 200px; height: 80px;" align="center"><br></div><span id="showLable"><span id="showLable"></span></span><br><a href="https://telegram.me/istgaheoloom" target="_blank" title=""><font size="7"><span id="showLable"><span id="showLable"><font color="#CC0000">Istgaheoloom@</font></span></span></font></a><font size="7"><span id="showLable"><span id="showLable"><font color="#CC0000"><br><br>&nbsp;<font size="2"><font size="4" color="#6600CC"><b><font color="#33CC00"><span style="background-color: rgb(204, 0, 0);">جهت عضویت</span></font><br></b></font>&nbsp;<br>1<font color="#660000">- </font><font color="#660000">لینک بالا را برای یک شماره در تلگرام ارسال نمایید سپس بر روی آن کلیک نمایید.<br><br>2- در قسمت جستجوی آدرس در صفحه تلگرام آدرس بالا را وارد نمایید.</font><br></font></font></span></span></font><span id="showLable"><span id="showLable"></span></span></div> text/html 2017-03-06T15:06:09+01:00 oloom-r.mihanblog.com مجتبی علیدوست پاورپوینت فصل دوازدهم علوم نهم http://oloom-r.mihanblog.com/post/866 <div align="center"><font size="4"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#CC0000">دانلود پاورپوینت فصل <font size="4">دواز</font>دهم <br><br></font></font></b></font><br><font size="4"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#3333FF">علوم نهم</font></font></b></font><br><br><br><br><br><a href="http://s7.picofile.com/file/8241875218/12pptx.ppsx.html" target="_blank" title=""><img src="http://www.picofile.com/content/images/generate_button.gif" alt="" style="cursor: pointer;" height="43" width="185"></a><br><br><br></div><div align="center"><img alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7989496020/2.gif" align="bottom" hspace="0" height="58" border="0" width="193"></div> text/html 2017-03-02T00:55:58+01:00 oloom-r.mihanblog.com مجتبی علیدوست پاورپوینت فصل یازدهم علوم نهم http://oloom-r.mihanblog.com/post/865 <div align="center"><font size="4"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#CC0000">دانلود پاورپوینت فصل <font size="4">یاز</font>دهم <br><br></font></font></b></font><br><font size="4"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#3333FF">علوم نهم</font></font></b></font><br><br><br><br><br><a href="http://s6.picofile.com/file/8241121818/fasle11.ppsx.html" target="_blank" title=""><img src="http://www.picofile.com/content/images/generate_button.gif" alt="" style="cursor: pointer;" height="43" width="185"></a><br><br><br></div><div align="center"><img alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7989496020/2.gif" align="bottom" hspace="0" height="58" border="0" width="193"></div> text/html 2017-01-25T16:44:34+01:00 oloom-r.mihanblog.com مجتبی علیدوست پاورپوینت فصل هشتم علوم نهم http://oloom-r.mihanblog.com/post/854 <div align="center"><font size="4"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#CC0000">دانلود پاورپوینت فصل هشتم <br><br></font></font></b></font><br><font size="4"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#3333FF">علوم نهم</font></font></b></font><br><br><br><br><br><a href="http://s6.picofile.com/file/8235008400/fasl8.pptx.html" target="_blank" title=""><img src="http://www.picofile.com/content/images/generate_button.gif" alt="" style="cursor: pointer;" height="43" width="185"></a><br><br><br></div><div align="center"><img alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7989496020/2.gif" align="bottom" hspace="0" height="58" border="0" width="193"></div> text/html 2016-11-28T02:10:43+01:00 oloom-r.mihanblog.com مجتبی علیدوست تصاویر انواع حركت ورقه های سنگ كره http://oloom-r.mihanblog.com/post/235 <font size="2"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif">این تصاویر به منظور آشنایی بیشتر دانش آموزان پایه نهم&nbsp;با حركت ورقه ها و نظریه ی زمین ساخت ورقه ای است. </span><br style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></span><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</span><span style="COLOR: rgb(255,0,0); FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif">توجه: به دلیل بالا بودن كیفیت تصاویر،ظاهرشدن آنها كمی طول می كشد.اما پس ازظاهر شدن برای ذخیره، روی آنها راست كلیك كنید و Save Image&nbsp; یا&nbsp; Save Picture‌ را انتخاب كنید. درصورت ظاهر نشدن تصاویر، روی عنوان تصاویر كه بالای هریك نوشته شده است كلیك كنید تا تصویر درصفحه جداگانه بازشود. بهتر است با اینترنت اکسپلوور وارد شوید.</span><span style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="COLOR: rgb(0,0,0)"><br><br></span></span></font> <div style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; TEXT-ALIGN: center"><font size="2"><span style="FONT-WEIGHT: bold"><span style="COLOR: rgb(0,0,0)"><span style="FONT-WEIGHT: bold"><img style="WIDTH: 233px; HEIGHT: 142px" alt="دورشدن ورقه ها" src="http://www.payaleague.ir/FileUpload/1059297.jpg" border="0">&nbsp; <img style="WIDTH: 211px; HEIGHT: 180px" alt="هرسه نوع حركت ورقه های سنگ كره" src="http://www.geo.fu-berlin.de/fb/e-learning/geolearning/en/mountain_building/magmatism/media/segundodibujo_2_.jpg" border="0"></span></span></span><br></font></div><font size="2"><span style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="COLOR: rgb(0,0,0)"><br></span><span style="COLOR: rgb(255,0,0)"></span></span></font> text/html 2016-11-09T03:35:52+01:00 oloom-r.mihanblog.com مجتبی علیدوست پاورپوینت فصل سوم علوم هشتم http://oloom-r.mihanblog.com/post/893 <div align="center"><font size="4"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#CC0000">دانلود پاورپوینت فصل سوم&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br></font></font></b></font><font size="4"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#3333FF">علوم هشتم</font></font></b></font><br><br><br><br><br><a href="http://s3.picofile.com/file/8219416576/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%AA%D9%85_%DA%86%D9%87_%D8%AE%D8%A8%D8%B1.ppsx.html" target="_blank" title=""><img src="http://www.picofile.com/content/images/generate_button.gif" alt="" style="cursor: pointer;" width="185" height="43"></a><br><br><br></div><div align="center"><img alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7989496020/2.gif" width="193" hspace="0" height="58" border="0" align="bottom"></div> text/html 2016-11-09T01:30:40+01:00 oloom-r.mihanblog.com مجتبی علیدوست پاورپوینت فصل چهارم علوم هشتم http://oloom-r.mihanblog.com/post/892 <div align="center"><font size="4"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#CC0000">دانلود پاورپوینت فصل چهارم&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br></font></font></b></font><font size="4"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#3333FF">علوم هشتم</font></font></b></font><br><br><br><br><br><a href="http://s6.picofile.com/file/8221959484/fasle4_1.pptx.html" target="_blank" title=""><img src="http://www.picofile.com/content/images/generate_button.gif" alt="" style="cursor: pointer;" width="185" height="43"></a><br><br><br></div><div align="center"><img alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7989496020/2.gif" width="193" hspace="0" height="58" border="0" align="bottom"></div> text/html 2016-11-06T03:02:06+01:00 oloom-r.mihanblog.com مجتبی علیدوست دانلود پاورپوینت فصل سوم علوم نهم http://oloom-r.mihanblog.com/post/891 <div align="center"><font size="4"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#CC0000">دانلود پاورپوینت فصل سوم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></font></b></font><br><br><font size="4"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#3333FF">علوم نهم</font></font></b></font><br><br><br><br><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8271886684/fasle3.ppsx.html" target="_blank" title=""><img src="http://www.picofile.com/content/images/generate_button.gif" alt="" style="cursor: pointer;" width="185" height="43"></a><br><br><br></div><div align="center"><img alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7989496020/2.gif" width="193" border="0" align="bottom" hspace="0" height="58"></div> text/html 2016-11-05T17:58:45+01:00 oloom-r.mihanblog.com مجتبی علیدوست دانلود پاورپوینت فصل چهارم علوم نهم http://oloom-r.mihanblog.com/post/890 <div align="center"><font size="4"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#CC0000">دانلود پاورپوینت فصل چهارم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></font></b></font><br><br><font size="4"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#3333FF">علوم نهم</font></font></b></font><br><br><br><br><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8272731542/fasle4.ppsx.html" target="_blank" title=""><img src="http://www.picofile.com/content/images/generate_button.gif" alt="" style="cursor: pointer;" width="185" height="43"></a><br><br><br></div><div align="center"><img alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7989496020/2.gif" width="193" border="0" align="bottom" hspace="0" height="58"></div> text/html 2016-10-18T07:52:38+01:00 oloom-r.mihanblog.com مجتبی علیدوست دانلود پاورپوینت فصل دوم علوم نهم http://oloom-r.mihanblog.com/post/888 <div align="center"><font size="4"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#CC0000">دانلود پاورپوینت فصل دوم&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></font></b></font><br><br><font size="4"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#3333FF">علوم نهم</font></font></b></font><br><br><br><br><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8269386418/fasle2.ppsx.html" target="_blank" title=""><img src="http://www.picofile.com/content/images/generate_button.gif" alt="" style="cursor: pointer;" width="185" height="43"></a><br><br><br></div><div align="center"><img alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7989496020/2.gif" width="193" border="0" align="bottom" hspace="0" height="58"></div> text/html 2016-10-15T20:55:33+01:00 oloom-r.mihanblog.com مجتبی علیدوست دانلود پاورپوینت فصل اول علوم نهم http://oloom-r.mihanblog.com/post/889 <div align="center"><font size="4"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#CC0000">دانلود پاورپوینت فصل اول &nbsp;&nbsp; </font></font></b></font><br><br><font size="4"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#3333FF">علوم نهم</font></font></b></font><br><br><br><br><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8269381384/%D9%81%D8%B5%D9%841.pptx.html" target="_blank" title=""><img src="http://www.picofile.com/content/images/generate_button.gif" alt="" style="cursor: pointer;" width="185" height="43"></a><br><br><br></div><div align="center"><img alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7989496020/2.gif" width="193" border="0" align="bottom" hspace="0" height="58"></div> <br> text/html 2016-05-20T08:28:56+01:00 oloom-r.mihanblog.com مجتبی علیدوست بانک سوالات امتحانی http://oloom-r.mihanblog.com/post/886 <div align="center"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><font color="#FF0000">بانک سوالات امتحانی</font><br><br><font color="#3333FF">جهت دریافت سوالات امتحانی برگزار شده در خرداد ماه 95 </font><br><br><font color="#FF0000">بر روی لینک زیر کلیک نمایید<br><br><br></font></font></b><br><a href="http://soaleoloom.blogfa.com/post-184.aspx" target="_blank" title=""><img src="http://www.picofile.com/content/images/generate_button.gif" alt="" style="cursor: pointer;" height="43" width="185"></a><br><br><br><div align="center"><img alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7989496020/2.gif" align="bottom" height="58" hspace="0" border="0" width="193"></div><br></div>