ایستگاه علوم (Science Station) پروردگارا... ما را مددکن تا دانش اندکمان، نه نردبانی باشد برای فزونی تکبر و غرور، نه حلقه ای برای اسارت و نه دست مایه ای برای تجارت بلکه گامی باشد برای تجلی انسانیت و متعالی ساختن زندگی خود و دیگران. http://oloom-r.mihanblog.com 2019-08-18T05:14:14+01:00 text/html 2019-07-04T20:29:05+01:00 oloom-r.mihanblog.com مجتبی علیدوست معرفی کانال آموزشی ایستگاه علوم http://oloom-r.mihanblog.com/post/905 <div align="center"><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="6"><font color="#CC0000">هفتمی ها /</font><font color="#000099">هشتمی ها /</font><font color="#993300">نهمی ها</font></font></font><br><br><br><br><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#6600CC"><b>جدید ترین مطالب آموزشی را</b></font></font><font size="3"><br></font><br><br><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="5" color="#6600CC"><b><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#FFCC33">به صورت روزانه در </font></span></b><font color="#FF0000"><b><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#FFCC33">کانال ایستگاه علوم</font></span></b></font></font></font><br><br><br><br><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="5" color="#6600CC"><font color="#FF0000"><b><font size="7">istgaheoloom@<br><br><br><br><font color="#6600CC"><font size="5">**********</font><br><br></font><font size="4" color="#3333FF"><font color="#003333"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">راستی&nbsp; تو کانال زیر هم یه سری بزن</span></font><br><br><br></font></font><font color="#3333FF"><font color="#FF0000">istgaheolom@<br><br></font></font></b></font></font></font><br><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="5" color="#6600CC"><font color="#FF0000"><b><font color="#3333FF"><font color="#FF0000"><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="5" color="#6600CC"><font color="#FF0000"><b><font size="7"><font color="#6600CC"><font size="5">**********<br><br></font><br></font></font></b></font></font></font><font color="#3333FF"><font color="#009900">کتاب چی می خوای . . .&nbsp; <br><br></font><br>yasinbook@<br></font><br></font></font><font size="7"><font size="4" color="#3333FF"></font></font></b></font></font></font></div> text/html 2018-11-19T20:19:51+01:00 oloom-r.mihanblog.com مجتبی علیدوست فروشگاه اینترنتی کتاب یاسین http://oloom-r.mihanblog.com/post/909 <div align="center"><span id="showLable"><span class="rg_l" style="width:304px;height:166px;left:0px;right:"><font color="#6600CC"><b><font size="5">فروشگاه اینترنتی کتاب یاسین<br></font></b></font><br><br><br><img src="https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRHVuSjQcIRpoKFjdBLQJhSqCZZh1PB3-TTO4ZoxjBk-vu4hmzQ" style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;" data-src="https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRHVuSjQcIRpoKFjdBLQJhSqCZZh1PB3-TTO4ZoxjBk-vu4hmzQ" data-sz="f" name="G_Wqqcbk9omAMM:" class="rg_i" alt="Image result for new" height="118" width="206"><br><br><br><br><font size="5" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><b><font size="4">سی دی بانک سوالات امتحانی متوسطه اول و دوم</font><br><br></b><font size="3">((کلیه دروس با پاسخ تشریحی))<br><br></font></font><br><b><font size="3" color="#3333FF">جهت کسب اطلاعات بیشتر به کانال تلگرامی زیر مراجعه کنید.<br><br><br>yasinbook@<br></font></b></span></span></div> text/html 2018-09-21T22:26:27+01:00 oloom-r.mihanblog.com مجتبی علیدوست کانال تلگرامی کتاب یاسین http://oloom-r.mihanblog.com/post/907 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/21hv_11111.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="444" border="0" width="496"><br><br><font size="4"><b><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#CC0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">کتاب یاسین یه فرقی داره . . . !<br></span><br>تخفیف های ویژه </font></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#CC0000"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#3333FF">ارسال های رایگان </font></font></font></font></span></b></font><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="5"><b><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><font size="4" color="#CC0000"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#3333FF"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#CC0000">قرعه کشی با جایزه<br><br><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">yasinbook@</span></font><br></font></font></font></font></font></span></b></font></font><br></div> text/html 2018-09-10T22:06:56+01:00 oloom-r.mihanblog.com مجتبی علیدوست کانال تلگرامی کتاب یاسین http://oloom-r.mihanblog.com/post/906 <div align="center"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="6" color="#3333FF"><br><font size="5" color="#CC0000">فروشگاه اینترنتی کتاب یاسین</font> <font size="3">یه فرقی داره . . . !</font><br><br><font size="3" color="#CC6600">کتب کمک درسی، نرم افزارهای آموزشی<br></font></font></font></b><font color="#CC6600"><br></font><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="6" color="#3333FF"><font size="3"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="6" color="#3333FF"><font size="3"><font color="#CC6600">از پیش دبستان تا ...<br><br><br></font></font></font></font></b></font></font><font color="#FF0000"><font size="5">شرایط ویژه، تخفیف های خاص و . . . <br></font><br></font><font size="4" color="#000099">جهت آشنایی و کسب اطلاعات بیشتر<br><br>به آدرس تلگرامی زیر مراجعه نمایید.<br><br><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="4" color="#000099">yasinbook@</font></font></b></font></font></b></div> text/html 2018-06-04T12:41:17+01:00 oloom-r.mihanblog.com مجتبی علیدوست نمونه سوالات خرداد ماه (ترم دوم) http://oloom-r.mihanblog.com/post/904 <div align="center"><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="6"><font color="#CC0000">هفتمی ها /</font><font color="#000099">هشتمی ها /</font><font color="#993300">نهمی ها<br><br><br><br></font></font><font size="5" color="#6600CC"><b><font size="4">دانلود جدید ترین نمونه سوالات خرداد ماه کلیه دروس</font><br><br><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#FFCC33">به صورت روزانه در&nbsp; </font></span></b><font color="#FF0000"><b><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#FFCC33">کانال ایستگاه علوم</font></span><font color="#FFCC33"><br></font><br><br><br><font size="7">istgaheolom@<br><br></font><br></b><font color="#999900"></font><b><br></b></font></font></font></div> text/html 2018-05-19T14:42:12+01:00 oloom-r.mihanblog.com مجتبی علیدوست نمونه سوال ترم ۲ ( خرداد ماه ) علوم تجربی هشتم با جواب http://oloom-r.mihanblog.com/post/903 <div align="center"><br><b><font size="5" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"><br><font color="#FF0000">دانلود</font><br><br><font color="#3333FF">نمونه سوال ترم دوم ( خرداد ماه ) </font><br><br><font color="#CC0000">علوم تجربی هشتم با جواب</font><br><br><font color="#CC6600">( سوالات فیزیک - شیمی و ... هشتم)<br><br></font><br>در ادامه مطلب<br></font></b></div><font size="5" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#990000"> </font> text/html 2018-03-29T11:52:07+01:00 oloom-r.mihanblog.com مجتبی علیدوست آزمون های ورودی مدارس نمونه دولتی نهم به دهم http://oloom-r.mihanblog.com/post/902 <h3 style="text-align: center;"><font size="4" color="#990000">آزمون های ورودی مدارس نمونه دولتی نهم به دهم</font><br></h3> <h3 style="text-align: center;">&nbsp;</h3> <h3 style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099">ورودی نمونه . مازندران&nbsp;</font></h3><font size="3" color="#000099"> </font><h3 style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099">ورودی نمونه . اصفهان با کلید&nbsp;</font></h3><font size="3" color="#000099"> </font><h3 style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099">ورودی نمونه . آذربایجان شرقی با کلید&nbsp;</font></h3><font size="3" color="#000099"> </font><h3 style="text-align: center;"><font size="3" color="#000099">ورودی نمونه . آذربایجان غربی با کلید</font></h3> <h3 style="text-align: center;">&nbsp;</h3> <h3 style="text-align: center;"><font size="4" color="#CC0000">و بقیه&nbsp;استان ها</font></h3><p><br></p><font size="4" color="#CC0000"> </font><h3 style="text-align: center;"><font size="4" color="#CC0000"><span style="font-size: large;">دانلود در ادامه مطلب...</span></font></h3> text/html 2018-03-24T06:01:01+01:00 oloom-r.mihanblog.com مجتبی علیدوست کانال تلگرام ایستگاه علوم http://oloom-r.mihanblog.com/post/896 <div align="center"><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8248344326/www_jkz_blogfa_com_.jpg" alt="" height="230" width="450"><div align="center"><span id="showLable"><span class="rg_l" style="width:304px;height:166px;left:0px;right:"><img src="https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRHVuSjQcIRpoKFjdBLQJhSqCZZh1PB3-TTO4ZoxjBk-vu4hmzQ" style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;" data-src="https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRHVuSjQcIRpoKFjdBLQJhSqCZZh1PB3-TTO4ZoxjBk-vu4hmzQ" data-sz="f" name="G_Wqqcbk9omAMM:" class="rg_i" alt="Image result for new" height="118" width="206"></span></span><font size="5" color="#FF0000"><b><span id="showLable"><span id="showLable"><font color="#3366FF"><font size="3"><br><font color="#CC0000">جهت استفاده از جدیدترین مطالب و نمونه سوالات و پاسخ نامه کتب </font></font></font></span></span></b></font><font color="#CC0000"><br></font></div><font size="5" color="#CC0000"><b><span id="showLable"><span id="showLable"><br><br><font color="#3333FF">در کانال تلگرامی ایستگاه علوم با ما همراه باشید</font><br><br></span></span></b></font><font color="#CC0000"><br></font><div id="ad-10" style="position: fixed; left: 0px; top: 0px; background-color: transparent; z-index: 1000; width: 200px; height: 80px;" align="center"><br></div><span id="showLable"><span id="showLable"></span></span><br><a href="https://telegram.me/istgaheoloom" target="_blank" title=""><font size="7"><span id="showLable"><span id="showLable"><font color="#CC0000">Istgaheoloom@</font></span></span></font></a><font size="7"><span id="showLable"><span id="showLable"><font color="#CC0000"><br><br></font></span></span></font><br><font size="7"><span id="showLable"><span id="showLable"><font color="#CC0000"><span id="showLable"><span id="showLable"><a href="https://telegram.me/istgaheoloom" target="_blank" title=""><font size="6" color="#CC0000">istgaheolom@</font></a><br><br></span></span>&nbsp;<font size="2"><font size="4" color="#6600CC"><b><font color="#33CC00"><span style="background-color: rgb(204, 0, 0);">جهت عضویت</span></font><br></b></font>&nbsp;<br>1<font color="#660000">- </font><font color="#660000">لینک بالا را برای یک شماره در تلگرام ارسال نمایید سپس بر روی آن کلیک نمایید.<br><br>2- در قسمت جستجوی آدرس در صفحه تلگرام آدرس بالا را وارد نمایید.</font><br></font></font></span></span></font><span id="showLable"><span id="showLable"></span></span></div> text/html 2018-01-15T14:14:02+01:00 oloom-r.mihanblog.com مجتبی علیدوست جشنواره خوارزمی http://oloom-r.mihanblog.com/post/900 <div align="center"><font color="#990000"><b><font size="4"><span style="font-size: large; font-family: tahoma,arial;">قابل توجه دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات آزمایشگاهی<br>&nbsp;<br>جشنواره خوارزمی<br><br></span></font><span style="font-size: large; font-family: tahoma,arial;">&nbsp;</span></b><font color="#000099"><span style="font-size: large; font-family: tahoma,arial;">می توانید فایل تمامی آزمایش های پایه هفتم به همراه پاسخ، لیست وسایل و ابزار ، علائم<br>هشداردهنده و همچنین نمونه های از آزمون جشنواره&nbsp; را از این قسمت وب دریافت کنید.<br><br><br></span></font></font><p style="TEXT-ALIGN: center"><img alt="" src="http://s3.picofile.com/file/7726168709/4.gif" align="bottom" hspace="0" border="0"></p><br><br><br><br><font size="7"><span id="showLable"><span id="showLable"><font color="#CC0000"><font size="4"><font color="#CC6600"><b>آخرین مطالب درسی متوسطه اول در کانال ایستگاه علوم</b></font><br><br><br></font>Istgaheoloom@<br><br><br></font></span></span></font><span id="showLable"><span id="showLable"><a href="https://telegram.me/istgaheoloom" target="_blank" title=""><font size="6" color="#CC0000">istgaheolom@</font></a></span></span><br><font color="#990000"><font color="#000099"><span style="font-size: large; font-family: tahoma,arial;"></span></font></font></div> text/html 2017-11-19T17:00:00+01:00 oloom-r.mihanblog.com مجتبی علیدوست کانال های تلگرامی ایستگاه علوم http://oloom-r.mihanblog.com/post/897 <div class="siza" id="tg-hyper" style="position: relative;" align="center"><a href="https://telegram.me/istgaheoloom" target="_blank" title=""><img style="max-width: 100%;" alt="کانال تلگرام علوم تجربی و زیست شناسی" src="http://s9.picofile.com/file/8271008384/hyper_tg.jpg" height="71" width="680"></a></div><div align="center"><br><br><font size="7"><span id="showLable"><span id="showLable"><font color="#CC0000"><font size="4"><font color="#CC6600"><b>آخرین مطالب درسی متوسطه اول در کانال ایستگاه علوم</b></font><br><br><font size="7"><br>Istgaheoloom@</font></font><br></font></span></span><br><br><span id="showLable"><span id="showLable"><font color="#CC0000"><span id="showLable"><span id="showLable"><a href="https://telegram.me/istgaheoloom" target="_blank" title=""><font size="6" color="#CC0000"><font size="7">istgaheolom</font>@</font></a></span></span></font></span></span></font></div> text/html 2017-11-19T16:49:06+01:00 oloom-r.mihanblog.com مجتبی علیدوست پاورپوینت های علوم نهم http://oloom-r.mihanblog.com/post/898 <div align="center"><font size="4" color="#990000"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">دانلود پاورپوینت های علوم نهم<br><br>متوسطه اول<br><br></font></b></font><font size="4"><br><a rel="nofollow" href="http://s8.picofile.com/file/8269381384/%D9%81%D8%B5%D9%841.pptx.html" target="_blank">پاورپوینت فصل۱ علوم تجربی۹</a><br><br><br><br><a rel="nofollow" href="http://s9.picofile.com/file/8269386418/fasle2.ppsx.html" target="_blank">پاورپوینت فصل۲علوم‌تجربی۹</a><br><br><br><a rel="nofollow" href="http://s8.picofile.com/file/8271886684/fasle3.ppsx.html" target="_blank"><span style="font-size: large;">پاورپوینت فصل3 علوم تجربی9</span></a><br><br><br><a rel="nofollow" href="http://s9.picofile.com/file/8272731542/fasle4.ppsx.html" target="_blank"><span style="font-size: large;">پاورپوینت فصل 4علوم تجربی9</span></a><br><br><br><font color="#CC0000"><font color="#CC6600"><b>مطالب جدیدتر را در کانال ایستگاه علوم دریافت کنید.</b></font><br><br><font size="6">istgaheoloom@</font><br></font></font></div> text/html 2017-03-06T18:36:09+01:00 oloom-r.mihanblog.com مجتبی علیدوست پاورپوینت فصل دوازدهم علوم نهم http://oloom-r.mihanblog.com/post/866 <div align="center"><font size="4"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#CC0000">دانلود پاورپوینت فصل <font size="4">دواز</font>دهم <br><br></font></font></b></font><br><font size="4"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#3333FF">علوم نهم</font></font></b></font><br><br><br><br><br><a href="http://s7.picofile.com/file/8241875218/12pptx.ppsx.html" target="_blank" title=""><img src="http://www.picofile.com/content/images/generate_button.gif" alt="" style="cursor: pointer;" height="43" width="185"></a><br><br><br></div><div align="center"><img alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7989496020/2.gif" align="bottom" hspace="0" height="58" border="0" width="193"></div> text/html 2017-03-02T04:25:58+01:00 oloom-r.mihanblog.com مجتبی علیدوست پاورپوینت فصل یازدهم علوم نهم http://oloom-r.mihanblog.com/post/865 <div align="center"><font size="4"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#CC0000">دانلود پاورپوینت فصل <font size="4">یاز</font>دهم <br><br></font></font></b></font><br><font size="4"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#3333FF">علوم نهم</font></font></b></font><br><br><br><br><br><a href="http://s6.picofile.com/file/8241121818/fasle11.ppsx.html" target="_blank" title=""><img src="http://www.picofile.com/content/images/generate_button.gif" alt="" style="cursor: pointer;" height="43" width="185"></a><br><br><br></div><div align="center"><img alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7989496020/2.gif" align="bottom" hspace="0" height="58" border="0" width="193"></div> text/html 2017-01-25T20:14:34+01:00 oloom-r.mihanblog.com مجتبی علیدوست پاورپوینت فصل هشتم علوم نهم http://oloom-r.mihanblog.com/post/854 <div align="center"><font size="4"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#CC0000">دانلود پاورپوینت فصل هشتم <br><br></font></font></b></font><br><font size="4"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#3333FF">علوم نهم</font></font></b></font><br><br><br><br><br><a href="http://s6.picofile.com/file/8235008400/fasl8.pptx.html" target="_blank" title=""><img src="http://www.picofile.com/content/images/generate_button.gif" alt="" style="cursor: pointer;" height="43" width="185"></a><br><br><br></div><div align="center"><img alt="" src="http://s2.picofile.com/file/7989496020/2.gif" align="bottom" hspace="0" height="58" border="0" width="193"></div> text/html 2016-11-28T05:40:43+01:00 oloom-r.mihanblog.com مجتبی علیدوست تصاویر انواع حركت ورقه های سنگ كره http://oloom-r.mihanblog.com/post/235 <font size="2"><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif">این تصاویر به منظور آشنایی بیشتر دانش آموزان پایه نهم&nbsp;با حركت ورقه ها و نظریه ی زمین ساخت ورقه ای است. </span><br style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></span><span style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</span><span style="COLOR: rgb(255,0,0); FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif">توجه: به دلیل بالا بودن كیفیت تصاویر،ظاهرشدن آنها كمی طول می كشد.اما پس ازظاهر شدن برای ذخیره، روی آنها راست كلیك كنید و Save Image&nbsp; یا&nbsp; Save Picture‌ را انتخاب كنید. درصورت ظاهر نشدن تصاویر، روی عنوان تصاویر كه بالای هریك نوشته شده است كلیك كنید تا تصویر درصفحه جداگانه بازشود. بهتر است با اینترنت اکسپلوور وارد شوید.</span><span style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="COLOR: rgb(0,0,0)"><br><br></span></span></font> <div style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; TEXT-ALIGN: center"><font size="2"><span style="FONT-WEIGHT: bold"><span style="COLOR: rgb(0,0,0)"><span style="FONT-WEIGHT: bold"><img style="WIDTH: 233px; HEIGHT: 142px" alt="دورشدن ورقه ها" src="http://www.payaleague.ir/FileUpload/1059297.jpg" border="0">&nbsp; <img style="WIDTH: 211px; HEIGHT: 180px" alt="هرسه نوع حركت ورقه های سنگ كره" src="http://www.geo.fu-berlin.de/fb/e-learning/geolearning/en/mountain_building/magmatism/media/segundodibujo_2_.jpg" border="0"></span></span></span><br></font></div><font size="2"><span style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="COLOR: rgb(0,0,0)"><br></span><span style="COLOR: rgb(255,0,0)"></span></span></font>